CLOUD VPS #0
120.000 đ x 12 tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 1 core
HDD: 25GB (SSD Cloud Storage)
RAM: 768MB + 1GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1
CLOUD VPS #1
207.000 đ x 12 tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 2 core
HDD: 40GB (SSD Cloud Storage)
RAM: 1GB + 1GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1
CLOUD VPS #2
382.000 đ x 12 tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 3 core
HDD: 50GB (SSD Cloud Storage)
RAM: 3GB + 1GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1
CLOUD VPS #3
716.000 đ x 12 tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 4 core
HDD: 80GB (SSD Cloud Storage)
RAM: 4GB + 1.5GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1
CLOUD VPS #4
805.000 đ x 12 tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 5 core
HDD: 120GB (SSD Cloud Storage)
RAM: 4GB + 1.5GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1
CLOUD VPS #5
1.008.000 đ x 12 tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
CPU: Intel XEON E5-2600 Serial
Core: 5 core
HDD: 160GB (SSD Cloud Storage)
RAM: 4.5MB + 1.5GB Free
Bandwidth: Unlimited
IP Riêng: 1