Cá nhân
45.000 đ/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
Dung lượng: 1 GB (SSD)
Băng Thông : unlimited
Sub-domain : unlimited
Email : unlimited
FTP : unlimited
Database : 1
Addon domain : 0
Park domain : unlimited
Cá nhân ++
65.000 đ/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
Dung lượng: 1.5 GB (SSD)
Băng Thông : unlimited
Sub-domain : unlimited
Email : unlimited
FTP : unlimited
Database : 2
Addon domain : 0
Park domain : unlimited
Bán chuyên nghiệp
100.000 đ/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
Dung lượng: 2 GB (SSD)
Băng Thông : unlimited
Sub-domain : unlimited
Email : unlimited
FTP : unlimited
Database : 3
Addon domain : 1
Park domain : unlimited
Chuyên nghiệp
135.000 đ/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
Dung lượng: 3 GB (SSD)
Băng Thông : unlimited
Sub-domain : unlimited
Email : unlimited
FTP : unlimited
Database : 5
Addon domain : 2
Park domain : unlimited
Chuyên nghiệp ++
210.000 đ/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
Dung lượng: 5 GB (SSD)
Băng Thông : unlimited
Sub-domain : unlimited
Email : unlimited
FTP : unlimited
Database : 8
Addon domain : 3
Park domain : unlimited
Doanh nghiệp
270.000 đ/tháng
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Đăng ký
Dung lượng: 7 GB (SSD)
Băng Thông : unlimited
Sub-domain : unlimited
Email : unlimited
FTP : unlimited
Database : 10
Addon domain : 3
Park domain : unlimited