Email 247 Start
36.000 VNĐ/THÁNG
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng 20 GB?
Địa chỉ Email 1
Email forwarder 1
Mail list 0
Park domain 0
Mã hóa SSL
Backup SMTP
SpamAssassin & Kaspersky
SPF / DKIM / DomainKeys
Đăng ký
Email 247 Plus
72.000 VNĐ/THÁNG
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng 50 GB
Địa chỉ Email 1
Email forwarder 1
Mail list 0
Park domain 0
Mã hóa SSL
Backup SMTP
SpamAssassin & Kaspersky
SPF / DKIM / DomainKeys
Đăng ký
EMAIL 247 BUSINESS
226.800 VNĐ/THÁNG
(Giá trên chưa bao gồm VAT)
Dung lượng 100 GB
Địa chỉ Email 1
Email forwarder 1
Mail list 0
Park domain 0
Mã hóa SSL
Backup SMTP
SpamAssassin & Kaspersky
SPF / DKIM / DomainKeys
Đăng ký